a:IMD

automatiserad Individuell Mätning och Debitering

a:IMD-Collector-40/80/120

Hårdvara för kommunikation mellan mätare och servermjukvara. Denna enhet säkerställer kommunikation mellan mätare och insamling samt skickar mätvärden krypterat till insamlingsservern.

a:IMD-Collector-Washer

Hårdvara för styrning och avläsning av tvättmaskiner. En enhet hanterar upp till fyra maskiner.

a:IMD-Server

Mjukvara för hantering av insamlad mätdata. Överföring för debitering är anpassad till valfritt ekonomisystem och sker helt automatiskt utan att fastighetsägaren behöver utföra manuellt arbete.

Servern hanterar även övervakning av mätare och mätdatat samt skickar larm vid avvikelser eller åverkan. Även larmhanteringen är anpassningsbar efter era önskemål.

a:IMD-App

Tillgång till appen sker antingen genom en smartphone, surfplatta eller via dator.

Varje hyresgäst följer sin egen förbrukning via hyresgäst-appen, via kundportal och via fakturan. I hyresgäst-appen får hyresgästen bland annat en översiktlig såväl som detaljerad statistik över sitt användande, samt kan se historiskt om förbrukningar ökar eller minskar. I appen får hyresgästen även information om nästa tvättstugebokning och information om sin tvättstugeanvändning.

Fastighetsägaren kan följa upp förbrukningar i hela bostadsområden, i enskilda fastigheter, för enskild hyresgäst ända ner till enskild mätare.

a:IMD-Tvättstugedebitering

Denna mjukvara knyter användningen av maskiner till en hyresgäst och debiterar hyresgästen för varje maskinanvändning. a:IMD är oberoende av tvättstugeutrustningens modell och fabrikat.

a:IMD-Tvättstugebokning

Bokningsmodulen kan hanterar bokningen av tvättstugor och kan styra passagesystem till tvättstugor. Genom RFID-läsare eller motsvarande kan åtkomsten till tvättstugan begränsas så att bara en hyresgäst med aktiv bokning får åtkomst. I appen kan hyresgästen smidigt boka tvättstuga oavsett vart dem befinner sig. Bokning kan även ske via dator eller via digital infotavla placerad i fastigheten.

Laddstolpar och annan användning

a:IMD kan även användas för att boka, debitera och följa upp hyresgästernas användning av andra installationer, såsom laddstolpar till elbilar, gästbostad, gemensam-lokaler m.m.

Systemet är öppet och fritt anpassningsbart efter fastighetsägarens behov.