a:IMD-Tvättstugedebitering

Tvättstugedebitering

Med modulen a:IMD-Tvättstugedebitering sker automatisk debitering för varje enskild tvättmaskin, torkmaskin, mangel eller annan utrustning som en hyresgäst använder. Systemet fungerar oberoende av vilka maskiner som installeras i tvättstugan. Debiteringen kan bestämmas för antal körda maskiner, alternativt utefter faktiskt uppmätt energi- och mediaförbrukning.

Varje lägenhet förses med en unik RFID-tagg som är kopplad till varje användare. För varje maskin som startas debiteras hyresgästen direkt på hyresavin. Antingen förses maskinerna med läsare så att den hyresgäst som använder sin tagg vid maskinen debiteras efter körning av program, eller så förses dörrar med läsare så att endast en hyresgäst med aktiv bokning ges tillträde till tvättstugan, och därmed betalar för antal körda maskiner under sin tvättid.