a:IMD-Integration

Insamling av data

All förbrukningsdata samlas in via programvara som kan installeras i fastighetsägarens befintliga servrar, alternativt lagras all data krypterad i drift- och informationssäkra serverhallar. Mätvärden kvalitetssäkras för att garantera att rätt förbrukning debiteras hyresgästen.

Visualisering

Varje hyresgäst följer sin egen förbrukning via hyresgästappen, via infopanel i trapphus eller via FastSens kundportal, samt via fakturan. Mätvärden och statistik kan integreras i fastighetsägarens redan befintliga kundportaler.

Fastighetsägaren kan följa upp förbrukningar i hela bostadsområden, i enskilda fastigheter, för enskild hyresgäst ända ner till enskild mätare.

Larm och övervakning

Alla mätare övervakas och mätvärden kvalitetssäkras för högsta driftsäkerhet. Varningar och larm utgår via sms och mail till ansvarig förvaltning. a:IMD övervakar så att rimliga mätvärden samlas in, larmar vid eventuella mätarfel, larmar vid åverkan, varnar om förbrukningsmönster hastigt förändras m.m. Larm och larmgränser är konfigurerbara efter fastighetsägarens behov.

Debitering

a:IMD kan med fördel integreras i redan befintligt ekonomisystem, alternativt hanteras debitering via separat modul. Datan konverteras till ett format som aktuellt ekonomisystem kan hantera, märks med rätt identitet och överförs utan arbetsinsats för fastighetsägaren.