a:IMD

automatiserad Individuell Mätning och Debitering

a:IMD är ett helt automatiserat koncept för mätning, insamling, presentation och debitering av uppmätta förbrukningar. Systemet är öppet och leverantörsoberoende, sänker kostnader för både fastighetsägare och hyresgäster med fokus på minimal arbetsinsats samt integration i redan befintliga fastighetssystem.

Med a:IMD ger ni hyresgästen incitament att påverka sitt miljöavtryck och ger en rättvis kostnadsfördelning för energiåtgången i fastigheten, vare sig det gäller vald inomhustemperatur, förbrukat vatten, användning av tvättstuga eller dylikt.

Fördelar med a:IMD

  • Öppet system som är fabrikatsoberoende
  • Helt automatiserat, minimal arbetsinsats för fastighetsägaren
  • Få statistik per hyresobjekt, fastighet eller område
  • Integration med redan befintliga system, såsom ekonomisystem, hyresgästportal, energisystem, fastighetens styr- och regler (SCADA/PLC) m.m.
  • Ökad boendekvalitet för hyresgäster som uppmärksammas om och kan påverka sin energianvändning och därmed även påverka sin hyra