FastSens

Individuell mätning och debitering, helt automatiserat från mätare till faktura

f

a:IMD-installationer ger er högsta möjliga driftsäkerhet samt kontroll över er mätvärdesinsamling.

FastSens levererar system för mätinsamling, debitering, rapportering och övervakning av energi- och mediamätning i fastigheter. Tack vare ett nära samarbete med entreprenörer inom fastighetsautomation och IT-integration kan vi erbjuda energitjänster som tar er besparing till ytterligare nivåer.

a:IMD är ett öppet system för individuell mätning och debitering som fungerar med alla MBus-mätare och är kompatibelt med ditt befintliga ekonomisystem.